Dlaczego Kluby obywatelskie?b

Coraz częściej słyszymy o spotkaniach mieszkańców miast z ekspertami. Są to profbbwielu ludzi, demokracji i wolności w naszym kraju.

W całym kraju odbyło się już około 40 spotkań Klubów Obywatelskich.
U nas w świętokrzyskim odbyły się dwie debaty na temat: Rolnictwo w Polsce – wyzwania              i zagrożenia, oraz  Porozmawiajmy o Polsce.

Dobiegł końca czas mojej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością

   Dobiegł końca czas mojej pracy  na rzecz osób z niepełnosprawnością. Obowiązki dyrektora Oddziału PFRON w Kielcach  pełniłam od grudnia 2011 roku. Był to okres ważnych działań Funduszu dla samorządów, stowarzyszeń i osób niepełnosprawnych. Wspólnie w samorządach powiatowych wdrażaliśmy pilotażowy program Aktywny Samorząd dla indywidualnych  osób niepełnosprawnych, który cieszył się wśród nich dużym zainteresowaniem.

Podziękowania

Dziękuję mieszkańcom ziemi świętokrzyskiej, w tym także naszego powiatu pińczowskiego za zaufanie i oddane na mnie głosy. Pińczów i Ponidzie były, są i będą priorytetem w każdym moim działaniu, czy to politycznym, czy zawodowym.

Świętokrzyskie bez barier!

Kończy się kampania wyborcza. 25 października czas wyborów, wyborów na kolejne cztery lata.

Startuję do Sejmu i liczę na Państwa głosy. Znają mnie mieszkańcy Pińczowa, wiele środowisk osób niepełnosprawnych z regionu świętokrzyskiego i nie tylko.

Przez całe życie pracuję na rzecz ludzi i rozwoju świętokrzyskiego.
Przez ostatnie cztery lata moja aktywność była nakierowana na osoby z niepełnosprawnością. Starałam się wspierać ich w rozwiązywaniu wszelkich problemów.

Wybory 2015

Niespełna rok temu zgłosiłam swoją kandydaturę na burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. Przedstawiłam pozytywny program dla Ponidzia, nikogo nie atakując i nie używając nieuczciwych metod. Zaufała mi blisko jedna piąta mieszkańców gminy.

Teraz potrzebuję wsparcia wszystkich którzy zaufali mi wtedy i wszystkich którzy uważają, że moja ukochana Ziemia Pińczowska powinna mieć swojego przedstawiciela w sejmie. Przedstawiciela który ma program, wie po co idzie do sejmu, pracując centralnie nie zapomni również o sprawach lokalnych.