Podziękowania

Dziękuję mieszkańcom ziemi świętokrzyskiej, w tym także naszego powiatu pińczowskiego za zaufanie i oddane na mnie głosy. Pińczów i Ponidzie były, są i będą priorytetem w każdym moim działaniu, czy to politycznym, czy zawodowym.

Świętokrzyskie bez barier!

Kończy się kampania wyborcza. 25 października czas wyborów, wyborów na kolejne cztery lata.

Startuję do Sejmu i liczę na Państwa głosy. Znają mnie mieszkańcy Pińczowa, wiele środowisk osób niepełnosprawnych z regionu świętokrzyskiego i nie tylko.

Przez całe życie pracuję na rzecz ludzi i rozwoju świętokrzyskiego.
Przez ostatnie cztery lata moja aktywność była nakierowana na osoby z niepełnosprawnością. Starałam się wspierać ich w rozwiązywaniu wszelkich problemów.

Wybory 2015

Niespełna rok temu zgłosiłam swoją kandydaturę na burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. Przedstawiłam pozytywny program dla Ponidzia, nikogo nie atakując i nie używając nieuczciwych metod. Zaufała mi blisko jedna piąta mieszkańców gminy.

Teraz potrzebuję wsparcia wszystkich którzy zaufali mi wtedy i wszystkich którzy uważają, że moja ukochana Ziemia Pińczowska powinna mieć swojego przedstawiciela w sejmie. Przedstawiciela który ma program, wie po co idzie do sejmu, pracując centralnie nie zapomni również o sprawach lokalnych.

Rehabilitacja zawodowa

     Najważniejszym wsparciem i jednocześnie rehabilitacją  dla osoby niepełnosprawnej jest praca! Głównym zadaniem  PFRON-u, który działa w oparciu o Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu jest pomoc osobom niepełnosprawnym (ON) w tym zakresie. Dwa słowa „ rehabilitacja zawodowa i zatrudnianie” mobilizuje do szczególnego wsparcia w tym zakresie.

Jestem blisko ludzkich spraw - wywiad

Zapraszam do lektury fragmentu wywiadu ze mną, który ukazał się na łamach EXTRA POLSKA

 

" Z tego co dowiedziałem się, to przez długie lata związana była Pani z pracą w szkolnictwie. Proszę powiedzieć, co zadecydowało, że zrezygnowała Pani z kariery pedagoga i podjęła pracę w PFRON-nie? Czysty przypadek, czy awans w karierze zawodowej?