Dofinansowanie do wózków inwalidzkich

W związku z licznymi publikacjami medialnymi odnośnie braku dofinansowania do wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, pragnę poinformować osoby zainteresowane o możliwości  uzyskania wsparcia na ten cel.

Orzecznictwo o niepełnosprawności a zatrudnianie.

    W wydanym przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania orzeczeniu, zawarte są wskazania i ulgi min. do odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,  pomoc techniczną ułatwiającą funkcjonowanie osoby oraz  wskazania do uzyskania karty parkingowej. 

O wyborach prezydenckich słów kilka

Żadna partia nie wygenerowała poważnego kandydata na urząd Prezydenta RP. Poważnego, czyli zagrażającego obecnie sprawującemu władzę. Kandydaci mają swoje powody aby startować, jeździć po kraju i  powtarzać jak mantrę, że będą prezydentami RP, ale tak naprawdę, żaden z nich ani przez chwilę w to nie wierzy. Im częściej i bardziej uparcie twierdzą że pokonają Bronisława Komorowskiego, tym możemy mieć większą pewność, że tak się nie stanie. Oni też o tym wiedzą.

ORZECZNICTWO - część 1

Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz.
 J. Kochanowski
Najczęściej, składając życzenia – życzymy, z wzajemnością ZDROWIA – bo to ono w życiu jest najważniejsze. Ale co robić, gdy nam ono szwankuje i w sposób trwały lub okresowy  narusza sprawność organizmu a w szczególności powoduje niezdolność do pracy? W takim przypadku można ustalić swoją niepełnosprawność.