Wybory 2015

Niespełna rok temu zgłosiłam swoją kandydaturę na burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. Przedstawiłam pozytywny program dla Ponidzia, nikogo nie atakując i nie używając nieuczciwych metod. Zaufała mi blisko jedna piąta mieszkańców gminy.

Teraz potrzebuję wsparcia wszystkich którzy zaufali mi wtedy i wszystkich którzy uważają, że moja ukochana Ziemia Pińczowska powinna mieć swojego przedstawiciela w sejmie. Przedstawiciela który ma program, wie po co idzie do sejmu, pracując centralnie nie zapomni również o sprawach lokalnych.

Rehabilitacja zawodowa

     Najważniejszym wsparciem i jednocześnie rehabilitacją  dla osoby niepełnosprawnej jest praca! Głównym zadaniem  PFRON-u, który działa w oparciu o Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu jest pomoc osobom niepełnosprawnym (ON) w tym zakresie. Dwa słowa „ rehabilitacja zawodowa i zatrudnianie” mobilizuje do szczególnego wsparcia w tym zakresie.

Jestem blisko ludzkich spraw - wywiad

Zapraszam do lektury fragmentu wywiadu ze mną, który ukazał się na łamach EXTRA POLSKA

 

" Z tego co dowiedziałem się, to przez długie lata związana była Pani z pracą w szkolnictwie. Proszę powiedzieć, co zadecydowało, że zrezygnowała Pani z kariery pedagoga i podjęła pracę w PFRON-nie? Czysty przypadek, czy awans w karierze zawodowej?

I Świętokrzyski Konkur LADY D. im. Krystyny Bochenek 2015

Po  raz pierwszy w świętokrzyskim podjełam się zorganizowania wraz z posłankami Marzeną Okłą Drewnowicz i Renatą Janik Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek 2015.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka-Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas oraz Prezydent Miasta Kielce Pan Wojciech Lubawski.

Ten zaszczytny honorowy tytuł Lady D. (Lady Disabled; Dama Niepełnosprawna) przyznawany jest w innych województwach od 2002 r. paniom, które pomimo swojej niepełnosprawności stawiają czoła przeciwnościom losu i wnoszą istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego.

Po 100 zł na każdego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dodatkowe 34 mln 520 tys. zł dostaną w 2015 r. samorządy powiatowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oznacza to, że samorządy powiatowe otrzymały do dyspozycji dodatkową kwotę w wysokości ponad 15,3 mln zł.