I Świętokrzyski Konkur LADY D. im. Krystyny Bochenek 2015

Po  raz pierwszy w świętokrzyskim podjełam się zorganizowania wraz z posłankami Marzeną Okłą Drewnowicz i Renatą Janik Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek 2015.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka-Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas oraz Prezydent Miasta Kielce Pan Wojciech Lubawski.

Ten zaszczytny honorowy tytuł Lady D. (Lady Disabled; Dama Niepełnosprawna) przyznawany jest w innych województwach od 2002 r. paniom, które pomimo swojej niepełnosprawności stawiają czoła przeciwnościom losu i wnoszą istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego.

Po 100 zł na każdego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dodatkowe 34 mln 520 tys. zł dostaną w 2015 r. samorządy powiatowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oznacza to, że samorządy powiatowe otrzymały do dyspozycji dodatkową kwotę w wysokości ponad 15,3 mln zł. 

Lodołamacze 2015

Od 10 lat organizowany jest przez POPON (Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych)konkurs Lodołamacze. Celem tego konkursu jest uhonorowanie firm, organizacji i instytucji w których pracują osoby z dysfunkcją zdrowotną. Organizator przewiduje przyznanie nagród w trzech kategoriach: firma mająca status zakładu pracy chronionej, pracodawca z otwartego rynku pracy oraz instytucje. Zachęcam do zgłaszania pracodawców do 15 sierpnia. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych: www.lodolamacze.info.pl

Lipiec

W wakacyjnych miesiącach, gdzie więcej czasu poświęcamy na wypoczynek i śledzenie różnorodnych informacji nie możemy zapominać o niepełnosprawnych, którzy wymagają szczególnego wsparcia różnych środowisk a przede wszystkim rzetelnych informacji –  o nich i dla nich. A oto niektóre z nich:

Wizyta pani marszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy – Błońskiej

Wizyta  na Ponidziu pani marszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy – Błońskiej wzbudziła duże zainteresowanie. Już w latach wczesnej młodości miała okazję odwiedzić Pińczów, ale z tamtej wizyty pamięta tylko kaplicę św. Anny.

Pierwsze kroki pani marszałek skierowała w kierunku sceny koncertowej. Stamtąd pozdrowiła całą społeczność pińczowską, życząc wszystkim dobrej zabawy i bezpiecznego wypoczynku. W otoczeniu  mieszkańców odwiedziła stoiska kół gospodyń wiejskich ze Skowronna i Kozubowa. Podczas rozmowy okazało się, że jest ciepłą, energiczną kobietą, szybko nawiązuje kontakty z osobami w różnym wieku.